Circle Economy  |   Our Move  |   XDVision2020 website  |   Eco+  |   The Green Guide

Slut på allt prat - nu måste vi arbeta hållbart.

Komma ut i ny dager för att bli branschens hållbaraste och mest socialt ansvarstagande företag. Nu finns det ingen återväg. Världens befolkning växer med en miljon människor i veckan. Från 1,65 miljarder år 1900 till dagens 7 miljarder upp till 10 miljarder före 2050. Och förbrukningen av livsmedel samt produktion bara stiger och stiger. Jordens resurser används i en så stor omfattning att det krävs 1,5 jordklot. Men det finns ju ingen planet B! Så vi måste ändra systemet.

Vi har ingen framtid om vi inte slutar ta, tillverka och kassera.

90% av allt förbrukat material omvandlas till avfall inom ett halvår efter försäljningen och den största delen hamnar på soptippar. Föroreningsgraden är utom kontroll, våra hav är hårt belamrade med plast, de globala utsläppen av CO2 har ökat med 60 % mellan 1997–2010. Det börjar bli ont om tid. På företagen vet man att det är hög tid att agera. ”Om företagen ska ha någon chans att överleva i framtiden måste de vara socialt relevanta. Tillverkning av hållbara produkter blir den viktigaste biten i den här strategin.” (Paul Polman, VD på Unilever) Presentbranschen har hamnat i en återvändsgränd eftersom man inte lyckas särskilt väl med att föregå med gott exempel när det gäller att uppvisa ett ansvarstagande beteende. På Xindao kommer vi att ta det här ansvaret.

Vi kommer ha ett tydligt fokus på socialt ansvar och miljön.

Inom en snar framtid kommer regeringar att förbjuda vissa produkter eller material och driva igenom hållbarhet. Kunder kommer att vända ryggen åt företag som inte tänker ”grönt”. Bra, tycker vi! Detta kommer att skapa en massa nya möjligheter om vi omvandlar oss själva till branschens hållbaraste företag. Detta är vår övertygelse, men nu ska vi löpa hela linan ut och försöka uppnå ett ambitiöst mål: år 2020 ska vi ha minimerat den våra produkters negativa inverkan på planeten. Och under de kommande åren kommer vi att behöva hantera en mängd olika utmaningar för att nå vårt mål. Till syvende och sist kommer vi kunna utlova något helt unikt till våra intressenter, vilket särskiljer oss som ett verkligt ledande företag inom presentbranschen. Blir det lätt? Absolut inte, och vi kommer helt klart ställas inför motgångar. Blir det lönsamt? Kanske inte på kort sikt, men helt klart i det långa loppet. Hållbara företag klarar sig bättre än traditionella företag – detta faktum stöds av en mängd bevis. Vårt nya Xindao blir gynnsamt för människor, planeten och lönsamheten. Ett företag som klarar sig bra är ett lönsamt företag!