Corporate Social Responsibility  |  EcovadisEcovadis informationsblad för bedömning 

Ecovadis är en global aktör som utför bedömningar av företags samhällsansvar i 150 länder; över 50 000 företag har bedömts. Dess syfte är att göra företags arbete med sitt samhällsansvar mätbart, öka transparensen och stimulera förbättringar. Mer information finns på: www.ecovadis.com. Välj ”om” i den vågräta listen och välj sedan ämne.

Valet och betydelsen av bedömningsfrågorna baseras på: 
• Kategori -> Xindao räknas till kategorin ”Grossist av övriga hushållsprodukter” 
• Storlek -> Xindaos storlek baseras på antalet medarbetare och omsättning 
• Plats -> Xindao’ har sitt huvudkontor i Nederländerna, vid bedömningar anlitas även vår printmasters publikationsanläggning och vårt kontor i Shanghai . 

De fyra huvudämnena (plus några exempel) i utvärderingen är:
• Miljön (t.ex. CO2-utsläpp, produktsäkerhet, avfallshantering, återvinning) 
• Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter (t.ex. personlig hälsa och säkerhet) 
• Etik (t.ex. riktlinjer för korruption/bedrägeri, ansvarsfull marknadsföring, rutiner för återkallande, etiska inköp) 
• Hållbara inköp (t.ex. revisioner av leverantörer, riktlinje för hållbara produkter) 

Beroende på hur många poäng man får vid den slutgiltiga bedömningen kan uppnå flera olika nivåer: Brons, silver, guld eller platina. Xindao har tilldelats GULD för 2018 och 2019, och PLATINA 2020.  

Bedömningen utförs en gång per år i oktober, det åligger Xindao att initiera den nya bedömningen och det krävs kontinuerliga förbättringar för att behålla eller förbättra poängställningen. 

Varför Ecovadis? 
• Den har ett omfattande tillämpningsområde 
• Den lägger vikt vid dokumentation 
• Den lägger vikt vid åtgärder 
• Den lägger vikt vid rapportering och redovisning 
• Den uppmuntrar till att ställa upp mål 
• Den mäter certifiering/revision av tredje parter (BSCI, ISO, Sedex osv.) inom ramen för bedömningen. 
• Det värdesätter enskilda initiativ inom företags samhällsansvar. 

Xindao har sedan 2008 en tradition av att ta ett företagsmässigt samhällsansvar. För oss är Ecovadis-bedömningen och dess resultat en viktig indikering på hur långt vi kom med vårt arbete och vilka steg vi ska ta härnäst.

För mer information eller vid frågor går det bra att kontakta vår hållbarhetschef, Joy Puor via j.puor@xindao.nl