Využime tento vianočný čas a obzrieme sa za všetkým dobrým, čo sme tento rok prežili, ako bolo i partnerstvo s Vami.
Vaše nasadenie, usilovnosť a kreativita, to je to, čo naše odvetvie tvaruje a posúva ďalej, aj v časoch, kedy nám okolnosti neprajú.
Spolupráce s Vami si veľmi vážime, ďakujeme za Vašu dôveru v tomto roku a tešíme sa na spoluprácu v roku budúcom.

 Príjemné prežitie sviatkov a všetko najlepšie do nového roku.

 Xindao tím CEE
Ildikó, Melinda, Elena, Petr, Laszlo