Corporate Social Responsibility  |  EcovadisEcovadis vurderingsoplysningsskema 

Ecovadis er en organisation, der arbejder i hele verden, og som udfører CSR-vurderinger i 150 lande; 50.000+ virksomheder er blevet vurderet. Deres formål er at gøre CSR-udførelse målbar, øge gennemsigtighed og stimulere forbedringer. Du kan finde flere informationer på: www.ecovadis.com. Vælg "om" i den vandrette bjælke og derefter det emne, du ønsker.

Valget og vægtningen af vurderingens spørgsmål er baseret på: 
• Køber/leverandørrolle -> Xindao har en leverandørrolle 
• Kategori -> Xindao er del af kategorien "Engros af andre husholdningsartikler" 
• Størrelse -> Xindaos størrelse er baseret på antallet af medarbejdere og omsætningen 
• Placering -> Xindaos hovedkontor ligger i Holland, vurderingen omfatter vores Printmasters udskrivningsfaciliteter og vores kontor i Shanghai. 

De fire hovedemner (plus nogle eksempler) i vurderingen er: 
• Miljø (f.eks. CO2 emissioner, produktsikkerhed, affaldshåndtering, genbrug) 
• Arbejds- og menneskerettigheder (f.eks. personligt helbred og personlig sikkerhed) 
• Etik (f.eks. politisk korruption/bedrageri, ansvarlig markedsføring, tilbagekaldelsesprocedurer, etiske indkøb) 
• Bæredygtigt indkøb (f.eks. leverandørauditeringer, politik om bæredygtige produkter) 

Afhængig af de point man har scoret i den samlede vurdering, er der forskellige niveauer, der kan nås: Bronze, Sølv og Guld. Xindao har GULD klassificeringen for 2018. 

Vurderingen udføres hvert år i september, det er Xindaos ansvar at iværksætte en ny vurdering og forbedringen skal være kontinuerlig for at holde eller forbedre klassificeringen. 

Hvorfor Ecovadis: 
• Den har et stort omfang 
• Den lægger vægt på dokumentation 
• Den lægger vægt på handlinger 
• Den lægger vægt på rapportering og ansvar 
• Den tilskynder til, at der sættes mål 
• Den vurderer certificering/auditering fra tredjepart (BSCI, ISO, Sedex etc.) i løbet af vurderingen. 
• Den vurderer individuelle virksomhedsinitiativer inden for CSR-feltet 

Xindao har allerede en tradition i CSR, der går tilbage til 2008. For os er Ecovadis vurderingen og resultatet en vigtig indikator for, hvor vi står i 2018 og hvordan vi kan blive bedre.

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kan du også kontakte vores leder inden for bæredygtighed, Joy Puor via j.puor@xindao.nl