Kære forretningspartner
 
Xindao fortsætter med at overvåge de seneste opdateringer, og informationer, vedrørende det globale COVID-19 udbrud. Vi tager passende sikkerheds tiltag, for at sikre vores ansattes helbred, samt at kunne drive virksomheden. Xindao er proaktiv, for at sikre firmaets kontinuitet. Medarbejder der er nødvendige for vores daglige drift, er delt op i teams, som løbende skiftes i rotation. De der kan varetage deres funktion fra eget hjem, arbejder hjemmefra, for at minimere en eventuelt smitte blandt medarbejderne.
 
Hele den globale supply chain er ramt af COVID-19 udbruddet, men vores lagerniveau gør det muligt stadig at levere varer som hidtil.
 
Vi er klar over at situationen forbliver dynamisk, og vi vil fortsætte med løbende at informere om nyheder, efterhånden som vi får yderligere at vide. Vi vil fortsat gøre alt for at yde vores høje service,  gode support som hidtil. Som vores kunder forventer af Xindao, også i denne situation. Vi står til din tjeneste hver dag.
 
Fra alle os hos Xindao ønsker vi hver eneste person / kunde det bedste, pas på dig selv.

Albert van der Veen
CEO Xindao