Corporate Social Responsibility  |  BSCIBSCI oplysningsskema 

BSCI, eller som det kaldes i øjeblikket "Amfori BSCI" (amfori er paraplyorganisationen, som BSCI er listet under) er en almennyttig organisation, der forsyner virksomheder, som er BSCI-medlemmer, med rammer og værktøjer til at administrere social adfærd og miljøadfærd i deres forsyningskæde.

En BSCI-auditering har en cyklus på 2 år og består af 13 indsatsområder, som f.eks.: Retten til foreningsfrihed og overenskomstforhandlinger, ordnede arbejdstider, arbejdsmiljø, ingen børnearbejde, ingen usikker beskæftigelse osv.

Afhængig af resultatet af en auditering skal fabrikken udarbejde en forbedringsplan, som Xindao (eller en anden af fabrikkens kunder, som er et BSCI-medlem) skal overvåge. BSCI-fabriksauditeringer kan stilles til rådighed for kunder, men referencen til fabriksoplysninger (navn, adresse osv.) vil imidlertid blive slettet. Al kommunikation, auditeringsrapporter osv. er en del af en platform, hvortil BSCI-medlemmer har adgang.

For at øge engagementet med hensyn til sociale standarder blev Xindao medlem af BSCI i oktober 2018 og derfor vil alle auditeringer ske iht. BSCI-standarder og via tredjepartsauditører. Xindao havde tidligere sit eget QES (Quality, Environment and Safety (kvalitet, miljø og sikkerhed)) auditeringssystem, men dette vil ikke længere blive brugt.

Du kan finde flere informationer på: https://www.amfori.org/


FAQ om BSCI, EcoVadis, ISO og Sedex

Sp.: Hvorfor har Xindao BV ikke en BSCI-auditering?  Svar: BSCI-auditeringer er hovedsageligt nyttige for produktionsanlæg (fabrikker eller landbrug), vores leverandører; da Xindao er et kontor, opfattes det i øjeblikket ikke som en merværdi for virksomheden. 

Sp.: Udfører BSCI leverandørauditeringerne? 
Svar: nej, BSCI uddanner auditører, der er ansat af auditeringsfirmaer, til at udføre BSCI godkendte auditeringer af leverandør/produktionsanlæg (f.eks. fabrikker). 

Sp.: Kan BSCI og EcoVadis sammenlignes?
Svar: Nej, BSCI og EcoVadis har meget forskellige strukturer. BSCI består af en auditeringscyklus med fokus på arbejde, menneskerettigheder og arbejdssikkerhed. EcoVadis strækker sig meget længere og er ikke en auditering, men en vurdering. Den giver en evaluering af dokumentation, handlinger, mål, rapportering, CSR-initiativer osv. 

Sp.: Hvad er forskellen mellen en auditering og en vurdering? 
Svar: Der er ikke kun én forklaring, men generelt set er en auditering en undersøgelse i henhold til specifikke adfærdsområder eller -standarder, en auditering har en obligatorisk karakter over for den afdeling, der auditeres. En vurdering er en evaluering af metoder iht. en metodik til at forstå og få indsigt i, hvad der findes af fordele ved yderligere forbedring. Med EcoVadis resulterer dette i en klassificering. 

Sp.: Er BSCI en del af EcoVadis? 
Svar: ikke i den forstand, at de har et partnerskab, men EcoVadis vurderer sociale auditeringer såsom BSCI og Sedex som del af hele vurderingen, fordi den viser engagement med hensyn til menneskerettighedsværdier og FNs Global Compacts principper. 

Sp.: Hvordan vurderer EcoVadis dette engagement?
Svar: EcoVadis vurderer, hvordan vi evaluerer/vælger vores leverandører. Vi kan bevise vores engagement ved at have BSCI-medlemsskab, udlevere BSCI-auditeringsrapporter, rapportere antallet og resultatet af auditeringerne og ved at sætte mål for yderligere forbedring. 

Sp.: Hvad er forskellen mellen BSCI og ISO?
Svar: BSCI er en 2-årig auditeringscyklus, med hyppige overvågningsforpligtelser og 1-årig re-auditering. ISO er en certificering og sker inden for en kort tidsramme. 

Sp.: Hvad er ISO?
Svar: ISO står for International Organization for Standardization, de foreskriver standarder for at sikre konformitet for mange forskellige områder 

Sp.: Er der nogen ligheder mellem BSCI og ISO?
Svar: Ja, begge organisationer bruger eksterne institutioner (auditører/certificeringsinstanser) til at udføre deres vurderinger og auditeringer. 

Sp.: Er der nogen certificering, der kan sammenlignes med BSCI? 
Svar: Ja, den eneste certificering, der accepteres af BSCI og kan sammenlignes er SA8000, en standard om social ansvarlighed 

Sp.: Hvad er forskellen mellen BSCI og SEDEX? 
Svar: der er ikke mange forskelle, de skifter deres fokus en smule til forskellige områder, stiller forskellige spørgsmål, kommer med forskellige rapporter, men generelt udfører de begge en social auditering. 

Sp.: ISO9001 og ISO14001 nævnes ofte, hvad er disse to?
Svar: ISO9001 vedrører certificering af kvalitetsledelse; ISO14001 vedrører certificering af miljøledelse. 
For yderligere oplysninger eller spørgsmål kan du også kontakte vores leder inden for bæredygtighed, Joy Puor via: j.puor@xindao.nl